Diagnózis

Az FH diagnosztikus kritériumának az alapját a klinikai tünetek, a biokémiai és genetikai eltérések adják. Különböző diagnosztikus megközelítések vannak. Ezek közé a következők tartoznak:

  • MedPed
  • Dutch
  • Simon Broome
  • WHO

 

Ezen kritériumokat figyelembe véve nemzetközileg egységes az az álláspont, hogy az FH diagnózisa a klinikai tünetek és laboratóriumi eltérések alapján felállítható. A jellemzők ilyen esetben, hogy a családi anamnézisben korai kardiovaszkuláris betegség és hypercholesterinaemia figyelhető meg a jellegzetes klinikai tünetekkel (arcus cornea 45 éves kor előtt, tendom xanthoma, xanthelesma palpebralum). A fenti kritériumok közül a Dutch kritérium számszerűsíti az egyes anamnesztikus adatok, klinikai és laboratóriumi tünetek súlyosságát. Ez alapján egy érzékeny módszer az FH betegek kiszűrésére. A Simon Broome rendszert elsősorban az Egyesült Királyságban használják. Ez a rendszer nem követeli meg az arcus cornea észlelését és nem egy jó előrejelzője a fiatalkori FH-nak, akiknél még nem észlelhető a tendon xanthoma. A MedPed kritérium alapja a plazma össz- és LDL-koleszterin szintje. Ez kevésbé érzékeny kritérium, mint az előzők. Ez akkor használható igazán, hogyha a családtagok minél szélesebb körében történne koleszterin meghatározás. Nem és kor specifikus LDL-koleszterin küszöbértéket határoznak meg az elsőfokú FH-s betegek rokonainál. A fenotípiás FH diagnózis alapja legalább két éhomi LDL-koleszterin meghatározás. A szekunder hypercholesterinaemia okait, mint a hypothyreosist, proteinuriát, cholestasist és a gyógyszer indukálta hypercholesterinaemiát szintén ki kell zárni. Az FH gyakran egyéb kardiovaszkuláris rizikófaktorokkal együtt jelentkezik, mint például metabolikus szindrómával és diabetes mellitussal. Ilyen esetekben, ha plazma triglicerid szint 4.5 mmol/l felett van az LDL koleszterin értékét a Friedewald formula alapján alulbecsülik. Hagyományosan amennyiben a kezelt betegeknél az LDL-koleszterin szint nagyobb, mint 8.0 mmol/l ez nagy valószínűséggel homozigóta FH mellett szól. A familiáris kombinált hyperlipidaemia is hasonló tüneteket mutathat, mint az FH. A fenotípusos diagnosztikus kritérium FH-ban általában nem ajánlott mint legjobb megközelítés akkor, ha cascade screeninget használjuk. A plazma koleszterin érték gyerekekben alacsonyabb és sokkal variábilisabb, mint felnőttekben. Ez diagnosztikus tépvedéshez vezet akkor, ha a heterozigóta FH-nál a potenciálisan FH-s gyerekeket szűrjük. Az FH molekuláris diagnózisa költséges. A DNS szekvencia analízise szükséges. A strukturális LDL receptor gén átrendezés, amely magába foglalja a delíciót és a duplikációt nem észlelhető a konvencionális DNS analitikai módszerekkel. Az LDL receptor mutáción kívül még az apoB100 mutáció PCSK9 mutáció és autoszóm recesszív hypercholesterinaemiát kell kizárni. A genetikai vizsgálatok elvégzése után is a fenotípiásan FH-s betegek mintegy 30%-ánál nem észlelhető mutáció. Ezen genetikai vizsgálatokat csak erre akkreditált laboratóriumban lehet végezni.

Az FH betegek kiszűrése

Különböző szűrési módszerek vannak. Ezek közül a legköltséghatékonyabb a cascade szűrés, melynél ismert az, hogy az egyik családtag FH-s, és ezt követően az első-, másod- és harmadfokú rokonoknak a célzott szűrését végzik el. A rutin gyakorlatban az opportunista szűrés a leggyakoribb. Az elektronikus anamnesztikus adatok szisztematikus vizsgálata egy megfelelő szoftverrel szintén alkalmas módszer lehet az FH szűrésére. Az Amerikai Egyesült Államokban 9-11 éves korban általános szűrést végeznek és egy egyszeri szűrést a fiatal felnőtteken 17-21 kor között. Európában 1-9 éves gyerekeknél javasolják az általános szűrést. Az Európai Athersclerosis Társaság és az utóbbi időben megjelent ajánlások az FH betegek szűrésére a Dutch kritériumot használják.

A reverse cascade szűrés egy másik lehetséges út. Az LDL-koleszterin szint nagyobb segítséget nyújt a mutáns és a nem mutáns gyerekek elkülönítésében, ezért javasolják, hogy a 2 évnél idősebb gyerekeknél határozzák meg az LDL-koleszterin szintet és azoknál, akiknél magas, a család szűrése is történjen meg (reverse cascade szűrés). Hazánkban az FH diagnózis felállítására a Dutch kritériumot használjuk.